des 11, 2023

Ovun og Ovun Innlandet blir ett selskap fra 2024

Jan og Pål_ledergruppe

Ovun AS (Tidligere PartnerPlast AS) og Ovun Innlandet AS (tidligere Molstad Modell & Form AS), fusjoneres. – Vi ønsker å skape én enhet for å samle oss som et selskap, oppnå stordriftsfordeler og forenkle driften, sier CEO Jan Møllerhaug i Ovun.

For å styrke virksomheten og optimalisere driften skal Ovun Innlandet AS fusjoneres inn i Ovun AS fra 1. januar 2024. Denne sammenslåingen resulterer i et samlet selskap, som vil dra nytte av stordriftsfordeler og forenklinger i arbeidsprosesser og organisatoriske strukturer.

Bedre tjenester

– Vi ser på denne fusjonen som nødvendig for å kombinere våre styrker, samle ressursene og forenkle og effektivisere driften vår. Fusjonen vil optimalisere prosessene våre og gi bedre tjenester og produkter til kunden våre, sier CEO i Ovun, Jan Møllerhaug.

Administrerende direktør i Ovun Innlandet, Pål Tåsåsen, blir med videre som Avdelingsleder Innlandet.

– Fusjoneringen er et naturlig steg videre og vil gi oss et godt utgangspunkt for videre satsing i Innlandet. Fra vi ble en del av konsernet i 2015 og frem til i dag har vi stadig utviklet et tettere samarbeid på tvers av avdelingene. Nå blir vi ett selskap og kan få ytterligere synergieffekter som kommer våre ansatte og våre kunder til gode.

Sømløs overgang

Den fusjonerte enheten vil skape en enda sterkere plattform for vekst og innovasjon, og bidra til å møte markedets krav på en mer tilpasningsdyktig og konkurransedyktig måte.

– Vi skal opprettholde og styrke eksisterende relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og interessenter. Selskapet er forpliktet til å sikre en sømløs overgangsprosess og kontinuitet i tjenesteleveranser, sier Møllerhaug.

Den sammenslåtte enheten vil operere under navnet Ovun, og vil fortsette å drive på en måte som understreker selskapets forpliktelse til kvalitet, pålitelighet og kundetilfredshet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.