Liner og lenser

Våre liner og lenser har avgjørende funksjoner for å ivareta sikkerhet og merke farer i vassdrag og magasiner

Markerings- og sikkerhetsliner fungerer som tydelige advarsler til tredjeparter. De signaliserer potensielle farer og kan under normale forhold fungere som redningsliner.

Våre lenser er konstruert for å tåle tøffe værforhold, for å samle og lede drivgods, håndtere akutt forurensning og signalisere fare for enkeltpersoner.

Vår komeptanse

AQ-Foto-Nettside-Line-pa-Hogga-1-scaled

Markerings- og sikkerhetsliner – en tydelig advarsel

Vår markerings- og sikkerhetsline SL-155 har to hovedfunksjoner i forbindelse med vannkraftproduksjon. Den ene er å tydelig varsle tredjeperson om farer ved inntaksluker og overløp. Den andre er å fungere som en redningsline.

Størrelsen på flottørene gjør dem synlige ved behov, samtidig som de glir inn i landskapet på avstand. I tilfelle noen faller i vannet, er flottørene utformet og montert på linen slik at man har mulighet til å trekke seg fra flottør til flottør.

Foto-av-b¢ye-til-produktoversikt-brukes-ogsa-til-AQ-120-b¢ye-og-som-heading-scaled

Et gjenkjennelig symbol

Vinteren 2010 introduserte vi SL-155 til markedet, og siden da har vi levert nærmere 30.000 meter til norske og svenske vannkraftprodusenter. Produktverdien vil øke med omfanget av liner plassert i og ved vann og vassdrag, ettersom folk som ferdes langs disse områdene vil gjenkjenne det visuelle signalet og assosierer det med fare.

Two engineers looking at 3D models on screen

Lenser

Lensen  PB600 leveres med solide, faste flottører og en ekstra tykk duk. Lensen er spesielt utviklet og produsert for å tåle særnorske forhold samt de påkjenninger som produktet møter i strømmende vann. Den brukes til å samle og lede flytende avfall, håndtere forurensning og signalisere fare for tredjepersoner. Barrieren vil tåle kontakt med en kai, båt eller skip. Den tåler også å fryse fast i tykk is og er nesten umulig å senke.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bruksområder

Våre lenser har følgende bruksområder:

  • Lede til side flytende drivgods (greiner, gress, og lignende) 
  • Oppsamling av flytende drivgods 
  • Oppsamling av akutt forurensning 
  • Signalisere fare til tredjepart 

Vi tilbyr et mekanisk posisjoneringssystem som gjør det mulig for barrieren å holde seg på plass gjennom endringer i vannstanden.

Produktoversikt

Interessert i å vite mer?

Last ned en PDF av vår produktkatalog her.