mar 22, 2023

Aqua Guardian fusjoneres inn i PartnerPlast

AQ Foto Skag Tinnoset ferdigstillt_1

Aqua Guardian, et selskap med lang erfaring og bred kompetanse innenfor segmentene sikkerhet for ytre miljø, objektsikring og vassdragssikkerhet, blir nå fullt integrert i PartnerPlast-gruppen. Selskapet har i en årrekke levert komplette løsninger og produkter innenfor dette markedet og sikret mange vassdrag i Norge – som Glomma, Pasvikelva og Telemarkvassdraget. Selskapet har en stor kundebase, som eksempelvis Statkraft, Hydro Energi, Å Energi og Lyse.

 I 2019 kjøpte PartnerPlast 70 % av Aqua Guardian. Siden den tid har vi videreutviklet selskapets satsning, med fokus på Norge og Sverige. Sent i 2022 overtok PartnerPlast de resterende 30 % av aksjene. For å samkjøre driften på best mulig vis, er Aqua Guardian nå innfusjonert i PartnerPlast. 

 Fusjonen er gjennomført som en ren konsernintern omstrukturering, uten betydning for driften eller selskapets kontraktsforbindelser. Formålet med fusjonen er å forenkle konsernets selskapsstruktur, samt å gjøre selskapet i stand til å dra nytte av allerede etablerte fellesfunksjoner. Som et resultat av fusjonen vil vi nå være bedre rustet til å ta del i større og mer utfordrende prosjekter. Men navnet Aqua Guardian forsvinner ikke. I tiden fremover vil det være navnet på våre produkter innenfor dette segmentet.

 Sammen med våre samarbeidspartnere Vassfall og YMAS, leverer PartnerPlast nå komplette løsninger innenfor sikkerhet for ytre miljø, objektsikring og vassdragssikkerhet. 

Vassfall utvikler og leverer utstyr og metoder for sikkerhet for vannkraftprodusenter og dameiere. De tilbyr og selger våre produkter og tjenester ut til markedet, samt utfører befaringer og gjennomfører prosjekter. 

 YMAS er vår utførende entreprenør. Med lang erfaring og høy kompetanse utfører de våre installasjoner ute i felt, på en profesjonell og trygg måte.

De fleste produktene produseres i Norge av oss i PartnerPlast. Flere og flere blir nå produsert i resirkulert plast, og vårt mål er at resirkulerte materialer skal utgjøre en vesentlig del av våre produkter i fremtiden. Dette gjør vi fordi vi tror på fremtiden, og fordi vi alle må ta et grep i arbeidet mot det grønne skiftet. Fusjonert og samlet som ett team er vi nå klare for å gjøre vårt i dette arbeidet. Vi gleder oss til veien videre.