Skilt og montasjemateriell

Vi tilbyr et stort utvalg av vassdragsskilt og monteringsutstyr, inkludert fare-, forbuds- og informasjonsskilt. Våre skilt styrker sikkerheten rundt vannmagasin, og gir viktig og nødvendig sikkerhetsinformasjon både sommer og vinter.

I tillegg til skilt tilbyr vi komplementerende tiltak som liner, bøyer og barrierer for å øke sikkerheten. Vårt utvalg av monteringsutstyr inkluderer alt fra landfester- og moringer, til tauverk, wire og kjetting.

Vår kompetanse

Two engineers looking at 3D models on screen

Alle typer skilting

Vi tilbyr fareskilt, forbudsskilt og informasjonsskilt for sikring i vassdrag, samt nødvendig utstyr for montasje. Vi leverer også skilt til magasiner med tilpasset, spesifikk informasjon og kart. Slik sikrer vi at tredjepart har tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon, sommeren som vinteren.

Why-signage-is-important

Viktigheten av skilting

I vårt arbeid med tredjepersonssikkerhet er riktig skilting svært viktig. Gjennom adekvat skilting bør tredjepersoner som ferdes i eller ved vassdrag eller magasiner få nødvendig informasjon for å kunne oppholde seg trygt i slike områder.

Dette krever både riktig plassering av skiltene, og at budskapet er tydelig og enkelt å forstå. Vi legger spesiell vekt på synsfelt, vegetasjon og snø når plasseringen av skiltene bestemmes. Illustrasjoner og tekst brukes på skiltene for å fremheve budskapet tydelig for de som ferdes i utsatte områder.

Is-signage-alone-enough

Er skilting alene tilstrekkelig?

I mange tilfeller kan skilting alene være et godt tiltak. I andre tilfeller blir det lagt til som et tilleggstiltak, i kombinasjon med installasjoner med liner, bøyer og barrierer.

Barrier on dam

Komplette løsnigner

Vi kan tilby alle typer monteringsutstyr for montering av markerings- og sikkerhetsliner, bøyer eller barrierer.

Sammen med vår erfarne samarbeidspartner og agent Vassfall innehar vi solid kompetanse på prosjektering og montering av ulike installasjoner. Vi har også et bredt kontaktnett innenfor montør-, dykker- og helikoptertjenester som igjen sikrer en trygg og solid utførelse av arbeidene.

Produktoversikt

Interessert i å vite mer?

Last ned en av våre produktkataloger her.