Skilt og montasjemateriell

Vi tilbyr et stort utvalg av vassdragsskilt og monteringsutstyr, inkludert fare-, forbuds- og informasjonsskilt. Våre skilt styrker sikkerheten rundt vannmagasin, og gir viktig og nødvendig sikkerhetsinformasjon både sommer og vinter.

I tillegg til skilt tilbyr vi komplementerende tiltak som liner, bøyer og barrierer for å øke sikkerheten. Vårt utvalg av monteringsutstyr inkluderer alt fra landfester- og moringer, til tauverk, wire og kjetting.

Vår kompetanse

Two engineers looking at 3D models on screen

Alle typer skilting

Vi tilbyr fareskilt, forbudsskilt og informasjonsskilt for sikring i vassdrag, samt nødvendig utstyr for montasje. Vi leverer også skilt til magasiner med tilpasset, spesifikk informasjon og kart. Slik sikrer vi at tredjepart har tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon, sommeren som vinteren.

Why-signage-is-important

Viktigheten av skilting

I vårt arbeid med tredjepersonssikkerhet er riktig skilting svært viktig. Gjennom adekvat skilting bør tredjepersoner som ferdes i eller ved vassdrag eller magasiner få nødvendig informasjon for å kunne oppholde seg trygt i slike områder.

Dette krever både riktig plassering av skiltene, og at budskapet er tydelig og enkelt å forstå. Vi legger spesiell vekt på synsfelt, vegetasjon og snø når plasseringen av skiltene bestemmes. Illustrasjoner og tekst brukes på skiltene for å fremheve budskapet tydelig for de som ferdes i utsatte områder.

Is-signage-alone-enough

Er skilting alene tilstrekkelig?

I mange tilfeller kan skilting alene være et godt tiltak. I andre tilfeller blir det lagt til som et tilleggstiltak, i kombinasjon med installasjoner med liner, bøyer og barrierer.

Barrier on dam

Komplette løsnigner

Vi kan tilby alle typer monteringsutstyr for montering av markerings- og sikkerhetsliner, bøyer eller barrierer.

Sammen med vår erfarne samarbeidspartner og agent Vassfall innehar vi solid kompetanse på prosjektering og montering av ulike installasjoner. Vi har også et bredt kontaktnett innenfor montør-, dykker- og helikoptertjenester som igjen sikrer en trygg og solid utførelse av arbeidene.

Produktoversikt

Grav Mag 1

Field Services and Navigation

The increased geophysical activity in frontier areas has generated renewed interest in potential field data.

We provide cost effective, flexible solutions for equipment and highly competent personnel to fulfill any acquisition and processing needs worldwide.

Les mer

Interessert i å vite mer?

Last ned en av våre produktkataloger her.