Barrierer

Vi produserer og leverer kraftige barrierer til bruk ved sikring av vassdrag og vannmagasiner. Barrierene har to hovedfunksjoner, sikkerhet for tredjeperson og sikkerhet for drift.

Vår kompetanse

Barrier on snow

Vårt mest hardføre produkt

Våre barrierer kan leveres i både åpen og lukket utførelse, og som en dobbel installasjon med dyptgående skjørt, dyptgående gitter og gangbane. Dette er helårsinstallasjoner, konstruert og utviklet for å tåle et tøft Nord-Europeisk klima.

AQ-Foto-Nettside-Barriere-på-dam-Kilen

Fokus på sikkerhet

Barrier bidrar til å øke sikkerheten, både for tredjeperson og drift.

Med sikkerhet for tredjeperson mener vi sikkerhet for personer som ferdes ved eller på vassdrag og vannmagasine. Enten langs land eller i kanoer, kajakker og småbåter.

Med driftssikkerhet mener vi oppsamling eller leding av flytende elementer, for å hindre tilstopping av overløp og inntak. Flytende elementer kan for eksempel være små kvister eller gress, men også større elementer som tømmer, flytende torvøyer eller andre tunge flytende gjenstander som kan dukke opp ved flom.

Barrier

Varianter

Vi tilbyr barrierer i både åpen og lukket utgave, samt som en dobbel installasjon med dyptgående skjørt, dyptgående gitter og gangbane.

Barrier on water

Reduserer farer

Barrierene i seg selv vil aldri kunne eliminere risikoen for at ulykker og hendelser inntreffer. Men installasjonen vil, som et tiltak basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse, redusere risikoen for at ulykker og hendelser inntreffer.

Produktoversikt

Interessert i å vite mer?

Last ned en av våre produktkataloger her.