sep 22, 2021

Lederskifte i PartnerPlast

Daglig leder Tom Samuelsen har bedt styret om avløsning etter mange år som daglig leder i selskapet.  Jan Møllerhaug overtar som daglig leder med virkning fra 22.September 2021. Tom Samuelsen fortsetter videre som seniorrådgiver for selskapet.

Etter 28 år som CEO har Tom Samuelsen bedt styret om avløsning fra stillingen som daglig leder i PartnerPlast.

– Etter 28 spennende, krevende men ikke minst lærerike år har jeg gjennom sommeren kommet til at det mest riktige for både meg og selskapet er å slippe nye krefter til. Jeg har på denne bakgrunn foreslått overfor styret at vår tekniske direktør Jan Møllerhaug tar over min rolle, og at jeg bidrar til selskapets utvikling som seniorrådgiver, sier Tom Samuelsen.

–  Selv om pandemien de siste to årene har utsatt selskapet for utfordringer vi gjerne kunne ha vært for uten, har vi gjennom mange år utviklet et solid fundament til å vokse videre. Vi har en unik kompetanse i våre ansatte, noe som gjør at jeg gleder meg til å være med Partnerplasts utvikling mot nye mål, fortsetter han.

Jan Møllerhaug er i dag teknisk direktør i selskapet og en del av ledergruppen. Han har gjennom årene hatt en viktig rolle i selskapets salgsarbeid.  Han har vært i PartnerPlast systemet i mer enn 15 år. Først som fabrikksjef og senere daglig leder i Marine Subsea Group. Før dette har han erfaring fra ledende stillinger i andre bransjer.

Jan Møllerhaug har en Mastergrad i elektronikk fra NTNU (1994) og er Bedriftsøkonom (1997) fra Norges Handelshøyskole. Han er bosatt i Isfjorden, Møre og Romsdal, gift og har 3 barn.

Styret og eier vil gjerne takke Tom Samuelsen for en utrettelig innsats for selskapet gjennom mange år.  Under hans ledelse har selskapet hatt en god utvikling og inn nye markeder.  Vi er svært tilfredse med at Tom ønsker å bidra videre i en ny rolle i selskapet.  Samtidig er vi takknemlig for at Jan Møllerhaug har takket ja til nye utfordringer, uttaler styreleder Kyrre Olaf Johansen.